(Brodsko- poasvska županija, 4.6.2017.) Branislav Milinović, Ivan Meteš i Nikola Denis novi su načelnici općina Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Staro Petrovo Selo. Hrvatska demokratska zajednica osvojila je 13 od 26 općina Brodsko- posavske županije! HDZ je ponovo dokazao da je najjača i najveća stranka naše županije.