Europska komisija objavila je skup smjernica za primjenu propisa Europske unije o hrani i pravima potrošača na proizvode dvojne kvalitete, a sve na tragu djelovanja zastupnika Europskog parlamenta.

Podsjetimo, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u svom govoru o stanju Europske unije - na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u rujnu u Strasbourgu - naglasio je potrebu izjednačavanja istočne i zapadne Europe, s posebnim osvrtom na proizvode dvojne kvalitete.

Za jednake standarde

Voditeljica naše delegacije u EP-u Dubravka Šuica, kao zamjenska članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane od početka svog mandata zalaže se za suzbijanje razlika u kvaliteti proizvoda:

- Ne želimo biti građani drugog reda, već želimo živjeti u jedinstvenom zajedničkom europskom tržištu. Inzistiram da svi građani Europe zaslužuju jednake standarde.

Nakon objave smjernica Europske komisije za suzbijanje ovakvih praksi, Šuica je izrazila posebno zadovoljstvo:

- Iznimno sam sretna što je naš rad prepoznat. Zajedno sa češkom zastupnicom Michaelom Šojdrovom 18. svibnja 2017. organizirala sam kušanje prehrambenih proizvoda kako bi upozorila na razliku u kvaliteti istih proizvoda na zapadu i istoku EU.

Pitanje EK

Također, u suradnji s 43 zastupnika iz različitih političkih grupacija, Šuica je postavila pitanje Europskoj komisiji vezano za spomenute razlike, nakon čega je uslijedila i rasprava na plenarnoj sjednici u Strasbourgu 18. svibnja 2017. godine.

- Sigurna sam da je ta rasprava doprinijela inicijativi Europske komisije da razvije smjernice koje će pomoći državama članicama da uspješno koriste zakonodavstvo Europske unije kako bi se razlike u kvaliteti proizvoda u potpunosti uklonile. Veseli me vijest da će hrvatski građani, a posebice djeca, jesti istu čokoladu, piti isti sok kao i građani zapadne Europe.

Zajednička akcija

Šuica je posebice staknula zasluge hrvatskog ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koji se zajedno s ministrima poljoprivrede zemalja Višegradske skupine - Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske - na AGRIFISH vijeću (Vijeće ministara EU za poljoprivredu i ribarstvo) u Bruxellesu 6. ožujka 2017. uključio u borbu protiv razlika u kvaliteti proizvoda potvrđenim u više studija.

- Zajednička akcija nas zastupnika u Europskom parlamentu, članova Europske komisije te Vijeća očito je urodila plodom. Očekujemo da će i u ostalim segmentima poput BDP-a, gospodarskog i tehnološkog rasta i razvoja doći do smanjenja razlika između zapada i istoka Europske unije. Ponosna sam što je EK reagirala na naše zahtjeve.

SASTANAK U BRATISLAVI

Ministri poljoprivrede zemalja članica Europske unije okupit će se u Bratislavi 13. listopada 2017. na sastanku na vrhu o zaštiti potrošača kako bi raspravljali upravo o temi dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda, a u rujnu i studenome organizirat će se radionice s tijelima za zaštitu potrošača i sigurnost hrane. Europska komisija Zajedničkom istraživačkom centru stavila je na raspolaganje milijun eura za razvoj metodologije za poboljšanje usporednih ispitivanja, a državama članicama osigurala je milijun eura za financiranje studija i mjera provedbe.

DODATNI MATERIJALI:

Interpelacija: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000019+0+DOC+XML+V0//EN&language=en

Rasprava: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170518&secondRef=ITEM-016&language=HR

Pitanje: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-001148+0+DOC+XML+V0//HR

Odgovor: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-001148&language=HR

Pitanje: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-001317+0+DOC+XML+V0//HR

Odgovor: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-001317&language=HR

Priopćenje: http://www.dubravka-suica.eu/index.php/aktivnosti/ostale-aktivnosti-u-ep/item/7776-dubravka-suica-hocemo-istu-nutellu-i-isti-ariel

Priopćenje: http://dubravka-suica.eu/index.php/aktivnosti/plenarna-sjednica/item/7846-dubravka-suica-podnijela-zahtjev-komisiji-i-parlamentu-za-jednake-proizvode-u-cijeloj-europi

Pisana izjava 9/5/2016: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2016-0053%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Pisana izjava 6/7/2015: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-0027%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN