Na sjednici Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta jučer su usvojeni amandmani naše eurozastupnice Željane Zovko, i to u sklopu mišljenja za Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.

Eurozastupnica Zovko je u svojim amandmanima - u kontekstu globalne strategije Europske unije (EUGS) - naglasila važnost bolje koordinacije instrumenata za financiranje radi ostvarivanja najvećeg mogućeg učinka financijskih instrumenata u državama u razvoju te državama kandidatkinjama za članstvo u EU.

Za veći angažman EU

Zovko je, također, u svojim amandmanima pozvala na aktivniji i usredotočeniji angažman Europske unije na jugoistoku Europe te izdvojila važnost potpore u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u provedbi ključnih institucionalnih i gospodarskih reformi u državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo.

- Gubitak financijske potpore u provedbi reformi te perspektive za članstvo u EU u državama jugoistoka Europe otvara mogućnost utjecaja trećih zemalja na te države, što bi u konačnici dovelo u pitanje stabilnost i sigurnost cijele regije.