U Europskom parlamentu održana konstituirajuća sjednica Radne skupine Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane, LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) na kojoj je voditeljica naše delegacije u EP-u Dubravka Šuica ponovno izabrana za supredsjedateljicu zajedno s talijanskim kolegom Nicolom Caputom.

Zaštita okoliša, zdravlja i kvalitete života

Program LIFE je financijski instrument čiji je cilj doprinijeti zaštiti okoliša u državama i regijama diljem EU-a za borbu protiv klimatskih promjena i za promicanje bio-raznolikosti, poboljšanje okoliša, zdravlja i kvalitete života, promicanje održivog korištenja i upravljanja prirodnim resursima i otpadom, te podizanje razine svijesti za koje je predviđeno oko 3,5 milijardi eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Sveobuhvatan pristup

Nizom projekata, osmišljenih kako bi se olakšao prijelaz na kružno gospodarstvo, program LIFE financirajući projekte ujedno čini i platformu za razvijanje i razmjenu najboljih primjera iz prakse u zaštiti okoliša. Eurozastupnica Šuica je izrazila zadovoljstvo produženjem mandata na još dvije i pol godine te je istaknula važnost okolišne politike i potvrdila njenu posvećenost istoj.

- Ovim projektima se može doprinijeti implementiranju i provedbi okolišne politike i strategija u ostalim sektorima. Samo uz takav sveobuhvatni pristup i posvećenost ostvarivanju kružnog gospodarstva moguće je ostvariti ne samo ekološki, već i gospodarski napredak. Zalažem se za bolju kvalitetu života naših građana koju ćemo postići budemo li se brinuli o okolišu, otpadu, kvaliteti zraka te ostalim elementima koji čine zdraviji okoliš.

Klimatske promjene

Pitanje klimatskih promjena od velike je važnosti i u današnje vrijeme mu se pridaje posebna pozornost. Nepovoljni klimatski uvjeti mogu imati negativni utjecaj na poljoprivrednu industriju. Šuica je naglasila usku povezanost zaštite okoliša i poljoprivrede, koja omogućava da se projektima financiranim od strane LIFE-a indirektno pridonosi i drugim društveno važnim ciljevima.