U sklopu službenog posjeta delegacije Odbora za razvoj (DEVE) Europskog parlamenta političkom forumu Ekonomskog i gospodarskog vijeća (ECOSOC) UN-a na visokoj razini u New Yorku, naša eurozastupnica Željana Zovko jučer je sudjelovala na sastanku s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom.

O izbjeglicama i migracijama

Na sastanku se raspravljalo o ispunjavanju ciljeva iz Programa održivog razvoja do 2030.

Tijekom sastanka raspravljalo se i o reformi Ujedinjenih naroda kao i o novim sveobuhvatnim sporazumima UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije i o izbjeglicama. Glavni tajnik UN-a Guterres informirao je članove delegacije Europskog parlamenta o postignutom dogovoru u vezi novih sveobuhvatnih sporazuma UN-a o izbjeglicama i migracijama.

Zovko suautorica rezolucije EP-a

Eurozastupnica Zovko je uručila glavnom tajniku UN-a rezoluciju Europskog parlamenta o globalnim sporazumima za migracije i izbjeglice, čija je ona suautorica, te naglasila kako je od ključne političke važnosti za budućnost Europske unije rješavanje problema vezanih za regularne migracije.

Zovko je, također, naglasila kako je potrebna žurna tehnička i financijska potpora državama članicama EU-a, ali i državama na tzv. Balkanskoj ruti, budući da se one nalaze pod velikim migrantskim pritiscima.