Još jedan pucanj u prazno! - tako bi se u najkraćem mogao sažeti komentar predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branka Bačića na „dogovor“ oporbe o pokretanju postupka opoziva potpredsjednice Vlade RH dr. sc. Martine Dalić:

- Oporba očito voli gubiti - doživjet će poraz i peti put! Sigurni smo da opoziv neće proći. Ne pada nam na pamet služiti se ikakvim smicalicama kako bismo odugovlačili postupak, no dug je put od ideje do prikupljanja potpisa i realizacije. Procedura je definirana Poslovnikom. Kada se ispune poslovničke odredbe, nakon toga se prijedlog upućuje Vladi na mišljenje, a potom uvrštava u dnevni red. U najkraćem ćemo mogućem roku pokazati jedinstvo vladajućih kad je u pitanju rad Vlade.

Nisam siguran da su baš svi u oporbi oduševljeni činjenicom da je Most preuzeo liderstvo. Prepušta li SDP vodstvo u oporbi Mostu zbog nekih odnosa u svojim redovima, to ne znam - dodao je Bačić.