Ujedno izabrane sučlanice gradskog i nadzornog odbora, te izaslanice na županijsku Izbornuskupštinu Zajednice.
Predsjednica Niveska Vlaić, u svom izlaganju kazala je kako je prvi koraknovoosnovane Zajednice da se okupi što veći broj žena ističući kako članicaZajednice žena "Katarina Zrinski" može biti svaka žena koja ječlanica Hrvatske demokratske zajednice. Osnovna zadaća i ciljevi naše zajednicesu jačanje položaja žena, kako unutar HDZ-a tako i u određivanju političkih stajalištanjezinih članica u odnos na temeljna društvena pitanja Hrvatskog društva. Usvom radu posebno promiče ulogu i značaj obitelji kao temeljnu zajednicudruštva posebno afirmirajući ulogu žene u obitelji. Pitanje borbe protivnasilja nad ženama i djecom, odgoj djece i mladih kao budućih društvenoodgovornih ljudi. Iz navedenih programskih smjernica vidljivo je da je prednama ozbiljan i odgovoran posao. Da bismo ga što uspješnije ostvarile trebamoafirmirati što veći broj žena unutar stranke, aktivno se uključiti u svesegmente društvenog života na području svojih temeljnih ogranaka na područjuGrada Drniša, ali i naše Šibensko-kninske županije.

Za članice Gradskogodbora Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Grada Drniša izabrane su: GordanaBarišić, Ljiljanka Ponoš, Barbara Mikulandra Jerković, Damirka Begonja, KaticaJakelić, Ivana Mihaljević, Kroacija Kulušić, Ana Mrđen, Ankica Čavala i LjerkaKaradža-Lapić.