Pozitivne emocije - egida je pod kojim se dekan Filozofskog  fakulteta u Rijeci učlanio u našu stranku. Moralna vertikala i gentleman, prof. dr. sc. Šustar vratio je, u dogovoru s predsjednikom Karamarkom, vijećnički mandat svoj bivšoj stranci - laburistima. Kao demokršćanin i poštovatelj tradicionalnih vrijednosti, prepoznao se u obnovljenom HDZ-u, u kojem će se na nacionalnoj razini angažirati na strateškim projektima i viziji bolje Hrvatske. I dok HDZ-u pristupaju vrhunski intelektualci, SDP se sve više svodi na Jovanovićev govor mržnje… 

Važni dan za HDZ! Stranci je pristupio znanstvenik par excellance, čovjek od formata i časti, vrhunski intelektualac  - dekan Filozofskog  fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Predrag Šustar! Članska mu je iskaznica uručena na novinskoj konferenciji u Središnjici u Zagrebu. 

Društvo znanja & isti svjetonazor

Snaga, elan i politička dosljednost novog vodstva; domoljublje, demokršćanstvo i poštivanje tradicije; europejstvo i antitotalitarizam; pozitivni odnos spram iseljeništva; zauzimanje za društvo znanja i bolju Hrvatsku - HDZ-ove su to vrijednosti zbog kojih je, kako sam reče, Šustar i potpisao pristupnicu:

- Na poleđini pristupnice prvi redak - a to je misao dr. Franje Tuđmana - doslovce glasi: „Na nama je da izgradimo Hrvatsku“. To „na nama“ se odnosi na sve, i na pojedince i na institucije. Prepoznao sam se u toj sintagmi. Hrvatska je predivan projekt i želim pridonijeti njenoj izgradnji, njenom boljitku, i to prvenstveno u području znanosti i visokog obrazovanja, iz kojeg i dolazim. Osim što se bavim znanošću, imam dugo iskustvo u upravljanju takvim sustavima, tako da sam siguran da ćemo tu itekako dobro surađivati i da ćemo kao stranka vrlo brzo polučiti konkretne rezultate.

Šustar će posebni naglasak staviti na razmjenu iskustava i međunarodno umrežavanje HDZ-a, za što već imamo sjajnu internacionalnu platformu - a to je odlično organizirana Europska pučka stranka (EPP), najjača politička grupacija u EU (narodnjaci i demokršćani). Hrvatsko iseljeništvo druga je pak platforma:

Izraelski model 

- U tom kontekstu od iznimne je važnosti bio nedavni službeni posjet izaslanstva HDZ-a Izraelu, državi koji ima sličnu situaciju s dijasporom i koja je, za razliku od Hrvatske, znala kanalizirati taj ogromni potencijal, financijski i intelektualni. U Izraelu se puno toga moglo naučiti.

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/u-izraelu-duboko-postuju-politicare-...

No Hrvatska je blokirana, invalidirana ne samo nesposobnošću ove vlade, nego i njenom stalnom potrebom da otvara ideološke teme, podiže tenzije i produbljuje podjele kako bi pokušala prikriti svoje neznanje i posvemašnji nedostatak vizije. Potrebno nam je, reći će Šustar, mirnije ozračje.

- Hrvatskom previše vladaju negativne emocije, vrijeme je da napokon otvorimo frontu s pozitivnim emocijama. Ponavljam, došlo je vrijeme za pozitivne emocije. 

Riječki dekan, novi član HDZ-a, sukladno tom načelu progovorio je i o svojoj bivšoj stranci - Hrvatskim laburistima. I ne samo progovorio, nego je to načelo i oživotvorio. Ponio se uistinu džentlmenski!

Politička fernesa

- Moram se zahvaliti i predsjedniku stranke g. Lesaru i predsjedniku riječkog ogranka g. Vedranu Sabljaku na iznimno korektnoj komunikaciji. U dogovoru s predsjednikom HDZ-a g. Karamarkom, koji je bez ikakvog sustezanja podržao moj prijedlog, svoj mandat u Gradskom vijeću Rijeke vratio sam bivšoj stranci. Mandat sam osvojio na listi laburista i mislim da je korektno da im ga vratim. Zbilja smo se razišli u, kako ih volim nazivati, pozitivnim emocijama. 

Demokršćanstvo - Šuštarov je to svjetonazor. Isticao ga je i kao član laburista, a sada će ga moći još bolje artikulirati, u njegovoj punini - zaključio je novi član HDZ-a:

- Kršćanin sam, katolik, vrlo angažirani, tradicijski orijentiran. Politički okvir HDZ-a primjereniji je za takav angažman. HDZ je velika i odgovorna stranka, pa će i teme koje promičem - teme koje su, vjerujem, nasušno potrebne hrvatskom društvu - doći daleko više do izražaja. 

DAMIR JELIĆ (potpredsjednik HDZ-a):
Vizija bolje Hrvatske i afirmacija našeg svjetonazora 

Za našu je stranku ulazak profesora Šustara od dvostruke važnosti. Prva: u smirenoj, stručnoj klimi pomoći će našem nacionalnom Odboru za znanost u osmišljavanju strateških projekata i vizije bolje Hrvatske. Druga, ulaskom ovakvoga vrhunskog, slobodnomislećeg intelektualca i moralne vertikale dodatno se afirmira naš svjetonazor, narodnjačko-demokršćanski, kao i HDZ-ov europski , civilizacijski otklon od svih totalitarizama. 

OLEG BUTKOVIĆ (predsjednik ŽO PGŽ-a):
Jovanovićevo verbalno nasilje - jedino što nudi SDP

Ovo je iznimno važan dan za HDZ u Primorsko-goranskoj županiji i gradu Rijeci: u stranku je ušao pošten, častan čovjek, znalac, koji će svojim angažmanom zacijelo pripomoći razvoju naše regije. Jer je ona, usprkos SDP-ovoj vlasti i čitavom nizu ministara koji potječu iz nje, za aktualnu Kukuriku vladu „trinaesto prase“. Vrijeme kao da je zastalo, Vlada je odustala od svih infrastrukturnih, prometnih i znanstvenih projekata u našoj županiji. 

A umjesto projekata i razvoja, jedino što nam nude jesu Jovanovićevo verbalno nasilje, ideološki obračuni, govor mržnje prema pristašama referenduma o definiciji braka, njegove prizemne podvale na račun HDZ-a kako bi prikrio nesposobnost svoje vlade. No u Hrvatskoj više nitko ne nasjeda na njegove vulgarne štosove. Nitko ga više ne doživljava ozbiljno, pa ni u vlastitoj stranci. Uostalom, neki dan je propao na izborima za potpredsjednika riječkog SDP-a. 

S druge strane, u HDZ ulaze uspješni ljudi poput profesora Šustara, a takvih će akvizicija biti još! Građani prepoznaju programe, prepoznaju HDZ, kojem će naš novi član svojim znanjem itekako pomoći u onom što slijedi - pobjedi na izborima i uspješnom obnašanju vlasti.