Agencija Moody's, prvi put nakon punih deset godina, povećala je izglede za hrvatski kreditni rejting - s negativnih na stabilne. Tako su sve tri vodeće svjetske rejting agencije - Standard&Poor's (u prosincu 2016.), Fitch (krajem siječnja 2017.) i naposljetku Moody's - poboljšale izglede za hrvatski kreditni rejting.

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/podizanje-izgleda-za-hrvatski-kreditni-rejting-iznimno-je-ohrabrujuci-znak-za

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/ocjena-agencije-fitch-jos-je-jedna-potvrda-da-je-hrvatska-na-dobrom-putu

Prvi put smanjen udio javnog duga u BDP-u

Predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo u povodu nove ocjene međunarodne agencije Moody's, što je posljedica političke stabilnosti i snažnijega srednjoročnog rasta našeg gospodarstva nakon izlaska iz recesije:

- Ovo je još jedna poruka da smo na dobrom putu, koja ujedno potvrđuje da se u kratkom vremenskom roku mogu preokrenuti trendovi koji su bili izrazito nepovoljni. Od početka svog mandata, Vlada RH svjesna je da su uredne i učinkovite javne financije temelj makroekonomske stabilnosti i gospodarskog rasta. Zbog toga je posebna pozornost posvećena jačanju fiskalnog kapaciteta, a time i postizanju fiskalne održivosti RH kroz smanjenje proračunskoga deficita i javnog duga. Uslijed toga, prvi put je smanjen udio javnog duga u BDP-u, što je također prepoznato i pozdravljeno od strane svih rejting agencija.

Nastavak strukturnih reformi

Na tragu ovih pozitivnih ekonomskih i fiskalnih kretanja, Vlada će nastaviti sa strukturnim reformama - nastavio je Plenković - s ciljem jačanja dugoročnog potencijala hrvatskog gospodarstva.

- Kako je stabilnost javnih financija ključna za postizanje boljega kreditnog rejtinga i povoljnije pozicije RH na međunarodnom financijskom tržištu, i nadalje će ključan naglasak naše ekonomske politike biti na smanjenju javnog duga, koje će se temeljiti na fiskalnoj konsolidaciji i aktivaciji državne imovine te na poticanju gospodarskog rasta. Upravo i rejting agencije navode i preporučuju da bi se povoljna kretanja trebala iskoristiti za nastavak provedbe reformi, što identificiraju kao nužan preduvjet daljnjeg poboljšanja ne samo izgleda, već i samog rejtinga RH.

Poboljšanje kreditnog rejtinga i njegovo vraćanje na razinu investicijskog, podsjetimo, Plenkovićeva je Vlada navela kao jedan od glavnih ciljeva u svom programu.