Vlada i sindikati javnih službi uspješno su dovršili proces mirenja i dogovorili povećanje osnovice plaća za tri posto od 1. siječnja i dva posto od 1. rujna iduće godine, nakon čega su sindikati odustali od najavljenog štrajka.

150 milijuna kuna

Ministar rada i mirovinskog sustava (i član Središnjeg odbora HDZ-a) Marko Pavić istaknuo je da je proces mirenja uspješno završen.

- Idemo s tri posto povećanja osnovice od 1. siječnja 2019. godine i dva posto od 1. rujna 2019. godine. Za dodatnih dva posto povećanja trebat će 150 milijuna kuna, što će se osigurati uštedama u proračunu.

Isto i za državne službe

Predsjednik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec izjavio je nakon završetka pregovora da osam sindikata prekida sve aktivnosti na organiziranju štrajka.

Sutra će biti potpisan ugovor između Vlade i sindikata javnih službi, a o povećanju osnovice će se pregovarati i sa sindikatima državnih službi, kojima će se ponuditi isto što i javnim službama.