Vijesti
15. 5. 2020.

Plenković na sastanku Srednjoeuropske inicijative o posljedicama pandemije COVID-19 te reaktivaciji turizma!

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković sudjelovao je na izvanrednom video sastanku predsjednika vlada država članica Srednjoeuropske inicijative (SEI). U svom izlaganju izvijestio je o povoljnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj u vezi sa širenjem COVID-19.

Na sastanku su sudjelovali predsjednici vlada i drugi visoki dužnosnici država članica SEI-a, glavni tajnik SEI-a Roberto Antonione, povjerenik Europske komisije za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi, regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Henri P. Kluge te predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti.

Tema sastanka bile su zdravstvene, ekonomske i socijalne posljedice pandemije COVID-19, s posebnim naglaskom na aktivnosti kojima je cilj ublažiti njihov utjecaj na stanovništvo. Raspravljalo se i o strateškim planovima za oporavak tih triju područja nakon potrebnih hitnih intervencija.

Postupno ukidanje prometnih ograničenja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u svom izlaganju izvijestio je o povoljnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj u vezi sa širenjem COVID-19. Istaknuo je važnost dobre suradnje između država srednje i istočne Europe u osiguravanju protočnosti za promet roba i kretanje ljudi, kao i u pogledu korištenja preporuka Europske komisije o postupnom ukidanju prometnih ograničenja i reaktivaciji turizma.

Solidarnost & suradnja

Na sastanku je usvojena zajednička izjava sudionika o solidarnosti i suradnji zemalja članica SEI-a pri suočavanju s izazovima koje je izazvala pandemija virusa COVID-19. Sudionici su usuglasili stajalište da tema solidarnosti i zajedničkog djelovanja u pandemiji bude visoko na dnevnom redu tijekom ostatka crnogorskog mandata, uz sve prije određene prioritetne teme.

Srednjoeuropskom inicijativom 2020. godine predsjeda Crna Gora.

A A A