Vijesti
28. 8. 2020.

LOKALNI IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI: Do 1. rujna rok za registraciju birača izvan BiH

OBAVIJEST & UPUTE: Poštovane Hrvatice i Hrvati, državljani Bosne i Hercegovine koji živite izvan granica BiH, kako biste ostvariti svoje biračko pravo i glasovali na predstojećim Lokalnim izborima, obvezni ste podnijeti prijavu Središnjem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije do 1. rujna u 24:00 sata. Za Grad Mostar rok za registraciju birača traje pak do 6. listopada.

Poštovane Hrvatice i Hrvati, državljani Bosne i Hercegovine koji živite izvan granica BiH,

Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo je 7. svibnja Odluku o raspisivanju Lokalnih izbora 2020. u Bosni i Hercegovini, a na sjednici održanoj 23. svibnja Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine.

Odgođeni izbori održat će se u nedjelju, 15. studenog 2020. godine, dok će se izbori u Gradu Mostaru održati 20. prosinca 2020. godine.

Kako biste ostvariti svoje biračko pravo i glasovali na predstojećim Lokalnim izborima, obvezni ste podnijeti prijavu Središnjem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije do 1. rujna 2020. u 24:00 sata. Za Grad Mostar, rok za registraciju birača traje do 6. listopada 2020. godine.

UPUTE za birače izvan Bosne i Hercegovine

·        Svi birači koji su glasovali na zadnjim Općim izborima 2018. ispunjavaju obrazac prijave PRP-2 i dostavljaju ga Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, priloživši uz obrazac presliku jedne od valjanih identifikacijskih isprava s fotografijom. Navedeni obrazac možete preuzeti ovdje:

 

Upute za birače izvan BIH 1

 

·        Svi birači koji NISU glasovali na zadnjim Općim izborima 2018. ili se prvi put prijavljuju ispunjavaju i potpisuju obrazac PRP- 1 te ga dostavljaju Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, uz relevantne priloge. Navedeni obrazac možete preuzeti ovdje:

 

Upute za birače izvan BIH 2

 

·        Ako imate status izbjeglice, a ne posjedujete važeće isprave BiH (osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu), uz prijavni obrazac morate dostaviti sljedeće dokumente:

-         isprava za dokazivanje državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci, ili preslika valjane putovnice BiH)

-         isprava za dokazivanje identiteta s fotografijom (preslika valjanih isprava izdanih od strane zemlje domaćina ili preslika izbjegličkog kartona izdanog od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije)

-         Dokaz o prebivalištu u BiH (preslika potvrde o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice u cijelosti iz 1991. godine) 

·        Ako privremeno boravite izvan BiH, kako biste se prijavili za glasovanje izvan BiH potrebno je posjedovati važeću identifikacijsku ispravu BiH (dostavljate presliku jedne od tri valjane isprave - osobna iskaznica ili vozačka dozvola ili putovnica BiH).

Popunjeni obrazac potpisan na istovjetan način kao na važećoj identifikacijskoj ispravi te priložene skenirane dokumente možete dostaviti na sljedeći način:

·        elektroničkim putem na adresu: prijavapp@izbori.ba;

·        telefaksom na sljedeće brojeve: +38733251333; +38733251334;

·        putem pošte na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

PROVJERA STATUSA PRIJAVE

Kako biste provjerili status svoje prijave (je li prijava potpuna ili ima nedostataka koje je potrebno otkloniti), Središnje izborno povjerenstvo BiH je na svojoj web stranici www.izbori.ba objavilo preglednik pod nazivom PROVJERA PRIJAVA ZA GLASOVANJE IZVAN BiH:  

 

PROVJERA PRIJAVA ZA GLASOVANJE IZVAN BiH

 

Središnje izborno povjerenstvo BiH objavilo i video spot koji detaljno opisuje postupak registracije birača izvan Bosne i Hercegovine, kao i video spot kojim se poziva državljane BiH u inozemstvu na ostvarivanje svoga biračkog prava. 

Detaljne informacije o načinu prijave i potrebnim dokumentima koji se prilažu uz prijavu možete pronaći na web stranici www.izbori.ba.

A A A