Vijesti
25. 11. 2020.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Nove sigurne kuće, 0-24 SOS telefon, oštrije kazne & snažniji položaj žrtava!

Andrej Plenković na sastanku Nacionalnog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji: RH je danas, kao 5. država u EU-u, osposobila Nacionalni pozivni centar za žrtve koji je dostupan 24/7/365. Statistika pokazuje da 2020. imamo pad broja počinitelja nasilja za 10%, a istodobno i porast kaznenih prijava za 43.4%. To znači da se obistinilo ono što smo i htjeli izmjenom zakona - da se nasilje tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj. Uz jaku političku volju za daljnju borbu protiv nasilja, zajednički nastavljamo raditi na prevenciji, boljem zakonskom okviru i kvaliteti usluga za žrtve!

Sastanak je održan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Uloga Nacionalnog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kao i županijskih timova, jest aktivno sudjelovanje u provedbi mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja te osiguranje dosljedne provedbe odredaba Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatski sabor ratificirao 2018. - u okviru nastojanja da se ojačaju zakonski okvir i mehanizmi za prevenciju te strože kažnjavaju nasilnici.

Nasilje nema opravdanja

Ta je ratifikacija, istaknuo je predsjednik Vlade RH i HDZ-a, bila i ostala poruka svim žrtvama i počiniteljima da smo društvo koje nasilje ne tolerira i koje ga najstrože osuđuje - unatoč svima onima koji su obmanjivali javnost u pogledu sadržaja Konvencije.

Poručivši da nasilje nema opravdanja, da se ne smije tolerirati te da je ono odgovornost cijelog društva, Plenković je kazao da je Vlada u prošle četiri godine poduzela niz mjera u cilju sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, pri čemu je vodila otvoreni, korisni dijalog s predstavnicima udruga za zaštitu žena i s inicijativom #spasime.

Stalno dostupna SOS linija

Podsjetio je da je Vlada u lipnju 2019. donijela Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, a danas se uvela u rad Nacionalna SOS linija koja će biti dostupna 24 sata svaki dan u tjednu:

- Hrvatska je danas, kao 5. država u Europskoj uniji, osposobila Nacionalni pozivni centar za žrtve koji je dostupan 24/7/365.

U svrhu uspostavljanja sigurnih kuća u 6 županija koje još uvijek nemaju osigurane prostore, objavljen je poziv ukupne vrijednosti 70 milijuna kuna za pomoć u osiguranju, opremanju i funkcioniranju budućih skloništa, a danas su potpisana i dva ugovora za sigurne kuće u Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji:

- U procesu su Požeško-slavonska i Dubrovačko-neretvanska županija, a Ličko-senjska i Krapinsko-zagorska će se javiti na poziv.

MUP je također poduzeo dodatne mjere: donesena je uputa za prioritetno prijavljivanje za kaznena djela, a ne za prekršaje, i provedena je edukacija policijskih službenika, pravosudnih dužnosnika i centara za socijalnu skrb.

Brže procesuiranje počinitelja

Što se tiče zakonodavnih aktivnosti, izmijenjeni su i dopunjeni Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon te Zakon o kaznenom postupku. Izmjenama Kaznenog zakona pooštrena je zakonska politika kažnjavanja, propisani su kvalificirani oblici kaznenih djela prema bliskoj osobi i ukinuti je kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka.

Izmjenama Zakona o kaznenom postupku osigurano je brže procesuiranje počinitelja kaznenih djela nasilja, a ojačan je položaj i prava žrtava.

Izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pooštreno je kažnjavanje, revidiran je pojavni oblik nasilja u obitelji te proširen krug osoba na koje se Zakon primjenjuje.

Kazneno djelo, a ne prekršaj

U prvih devet mjeseci ove godine zabilježen je pad broja počinitelja prekršaja nasilja u obitelji za 10%, a porast broja kaznenih djela nasilja u obitelji za 43.4%, što je rezultat napora policije da se zaštita žrtava jača kroz kaznenopravnu reakciju u odnosu na prekršajno pravno procesuiranje počinitelja nasilja:

- To znači da se obistinilo ono što smo i htjeli izmjenama zakona: da se nasilje tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.

Plenković se osvrnuo i na podatke o nasilju u obitelji u vrijeme epidemije Covid-19, tijekom koje se osobito pratila popunjenost skloništa s ciljem osiguranja dodatnih kapaciteta. Izvijestio je da je najveći postotak popunjenosti iznosio 71% +, a trenutna popunjenost iznosi 45%, odnosno od ukupno 302 mjesta popunjeno je 136.

- To je veliki broj, preveliki broj za društvo koje je protiv nasilja. No prema dostupnim podacima, u Hrvatskoj se za sada ne može konstatirati da je došlo do porasta nasilja za vrijeme epidemije.

Snažna politička volja

Dodao je da su, kada je riječ o smještaju, iskoraci napravljeni i kroz Zakon o socijalnoj skrbi, po kojima će žrtve nasilja u obitelji kojima je osiguran privremeni smještaj u kriznim situacijama imati pravo na 50% iznosa zajamčene minimalne naknade, kao priprema za samostalan život i integraciju u zajednicu.

- Postoji snažna politička volja da se nastavimo boriti protiv nasilja nad ženama. Ovo pitanje zahtijeva snažan angažman niza resora. Kroz dijalog i sugestije ćemo se osloniti na partnerstvo s udrugama i inicijativama jer je samo onaj tko je prošao kroz cijelu traumu ili je žrtvu pratio kroz tu traumu svjestan koliko aktera treba djelovati brzo, učinkovito i pravodobno kako bi nam broj slučajeva nasilja bio manji - zaključio je predsjednik Vlade RH i HDZ-a, dodavši da će ta tema i dalje biti prioritet djelovanja svih danas okupljenih sudionika sastanka.

A A A