Vijesti
26. 4. 2021.

Izborni program Hrvatske demokratske zajednice za lokalne izbore 2021.

SAD JE BITNO odgovorno, odvažno i dokazano vodstvo na svim razinama. SAD JE BITNO partnerstvo s općinama, gradovima i županijama. SAD JE BITNO ubrzati razvoj Hrvatske. SAD JE BITNO ostvariti lokalne prioritete i projekte: 1. Snažna i ravnomjerno razvijena Hrvatska; 2. Oporavak i obnova; 3. Demografska revitalizacija; 4. Osnaživanje i održiv razvoj općina, gradova i županija; 5. Uključivo, djelotvorno i transparentno upravljanje.  

SAD JE BITNO.
odgovorno, odvažno i dokazano vodstvo na svim razinama

Hrvatska demokratska zajednica u proteklih je trideset godina dokazala da je najjača hrvatska politička snaga, čimbenik stabilnosti i razvoja te oslonac hrvatskom narodu, osobito u situacijama ugroza i kriza. Pokazali smo liderstvo na svim razinama vlasti, od nacionalne do lokalne razine, kao i u pozicioniranju na europskoj razini i međunarodnoj sceni, gdje Hrvatska ima položaj kakav u svojoj povijesti nikad nije imala.

U proteklih gotovo pet godina odgovorno smo upravljali Hrvatskom, vodeći brigu o kvalitetnijem životu svakog našeg sugrađanina, konkurentnosti gospodarstva, kao i o ravnomjernijem razvoju svakog dijela naše zemlje. Suočili smo se s mnogim društvenim, gospodarskim i drugim izazovima, od sistemske krize u Agrokoru, brodogradilištima i drugim naslijeđenim problemima iz razdoblja hrvatske tranzicije, do izbijanja pandemije i razornih potresa. Unatoč tome, uspjeli smo osigurati da Hrvatska u gospodarskom, socijalnom i reformskom smislu ide naprijed.

U razdoblju prije izbijanja pandemije, smanjili smo javni dug, ostvarili gospodarski rast na zdravim osnovama, osigurali porast zaposlenosti, stvorili preduvjete za osjetan rast prosječne i minimalne plaće te vratili investicijski kreditni rejting koji je preduvjet novih ulaganja u Hrvatskoj. Isto tako, nakon što smo 2016. godine zatekli svega 9% ugovorenih te 2,7% isplaćenih europskih sredstava, znatno smo ubrzali njihovo korištenje i uspjeli doseći više od 115% ugovorenih te preko 50% isplaćenih sredstava iz europskih fondova čime su realizirani brojni projekti koji pridonose ravnomjernom razvoju svih krajeva Hrvatske.

U krizi bez presedana pokazala se snaga države koja je snažno stala iza privatnog sektora kojemu je ugroženo poslovanje. Za plaće više od 680 tisuća radnika Vlada je na račune oko 120 tisuća poslodavca isplatila 10 milijardi kuna potpora. Osigurali smo socijalnu i zdravstvenu sigurnost građanima te smo čvrst oslonac najugroženijima u društvu, osobito osobama u riziku od siromaštva i socijalnog isključivanja. Unatoč uvjetima pandemije, osigurali smo nastavak rasta mirovina, a nastavljamo ulagati i u socijalne naknade i potpore za obitelji i mlade.

Hrvatska je uspjela zadržati investicijski kreditni rejting, što je potvrda odgovorne gospodarske i financijske politike u uvjetima nezabilježene krize. Ušli smo i u Europski tečajni mehanizam II, koji je posljednji korak pred ulazak u europodručje, a ispunili smo i sve uvjete za pristupanje Schengenskom prostoru.

Time stvaramo bolje uvjete za financijsku otpornost Hrvatske, ali i za privlačenje ulaganja, niže kamatne stope, za kvalitetnije poslove, rast produktivnosti i plaća te za ukupan razvoj svih dijelova Hrvatske. U godinama prije krize učinili smo naše društvo i gospodarstvo otpornijima što nam je omogućilo da se danas lakše nosimo s izazovima za održivost proračuna i javnih financija.

SAD JE BITNO.
partnerstvo s općinama, gradovima i županijama

Razvili smo stalan dijalog i suradnju sa svim županijama, gradovima i općinama kao ni jedna vlada dosad. Partnerstvo s općinama, gradovima i županijama nastavit ćemo graditi na četirima načelima:

Prvo načelo je stalan i sustavan dijalog. Uspostavili smo i redovite sastanke Vlade sa svim županima te predstavnicima udruge gradova i zajednice općina. U prošlom mandatu, do izbijanja pandemije, izvan Zagreba održano je jedanaest sjednica Vlade na kojima je ugovoreno preko 29 milijardi kuna vrijednih projekata. U upravljanju krizama tijekom pandemije i nakon razornih potresa, Vlada koordinirano, uz potporu Stožera civilne zaštite i u suradnji s općinama, gradovima i županijama radi na djelotvornom odgovoru cijele države.

Drugo načelo je funkcionalna decentralizacija kojom smo lokalnim jedinicama dali veće ovlasti kako bi bolje mogli odgovoriti potrebama građana pri čemu posebno izdvajamo spajanje ureda državne uprave sa županijama kako bi se odluke donosile što bliže građanima, a sukladno načelu supsidijarnosti.

Treće načelo je daljnja fiskalna decentralizacija i zakonske izmjene kojima smo omogućili povećanje proračuna jedinicama lokalne i područne samouprave, što je pridonijelo ostvarenju projekata i političkih prioriteta za koje su župani, gradonačelnici i načelnici dobili mandat od svojih sugrađana. U prve dvije godine primjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prihod od poreza i prireza na dohodak, na razini svih 576 jedinica, povećao se za 3,3 milijarde kuna, odnosno za 29,6%. Ujedno, država je županijama, gradovima i općinama osigurala beskamatne zajmove za očuvanje likvidnosti u okolnostima pandemije.

Četvrto načelo partnerstva je projektna suradnja za razvoj tih sredina pri čemu za realizaciju kapitalnih projekata Vlada pomaže nacionalnim sredstvima i ubrzanim korištenjem europskih fondova, kao i projektima državnih i javnih poduzeća.

Poboljšali smo zakonski okvir radi ravnomjernijeg regionalnog razvoja Hrvatske. Kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijema ugovorili smo preko 17,5 milijardi kuna i osigurali brže povlačenje sredstava iz europskih fondova za razvoj pet slavonskih županija. Osnažili smo i razvojne okvire i ulaganja u razvoj brdsko-planinskih područja, potpomognutih područja i naših otoke. Prometnim povezivanjem i razvojem vodno-komunalne i digitalne infrastrukture, jačanjem poduzetništva i poljoprivrede, stvaranjem više mogućnosti za sve dobne skupine omogućava se kvalitetan život i osigurava se demografski opstanak tih područja. Ostvarili smo brojne projekte i unaprijedili životni standard diljem Hrvatske.

Nastavljamo izgradnju Pelješkog mosta, Koridora Vc, a dovršit ćemo i puni profil Istarskog ipsilona i brojne druge prometne projekte kojima povezujemo svaki dio Hrvatske, čime ih pozicioniramo i na europskoj prometnoj karti. Realizirali smo i projekt LNG Terminala na Krku koji će Hrvatskoj omogućiti energetsku samodostatnost te jeftiniji plin našim sugrađanima. Razvijamo zračne, morske i riječne luke koje su vrata Hrvatske i koje značajno podižu konkurentnost i vidljivost svakog dijela Hrvatske.

SAD JE BITNO.
ubrzati razvoj Hrvatske

Hrvatska demokratska zajednica ima pet razvojnih stupova koje smo predstavili prošle godine i koji su temelj stranačke politike na svim razinama u narednom razdoblju.

Prvi stup socijalna je sigurnost svih građana kako bi se svima osigurala društvena solidarnost, ravnopravnost i jednake prilike, pogotovo u uvjetima borbe protiv pandemije i ublažavanja posljedica potresa.

Drugi stup aktivan je rad na perspektivnoj budućnosti Hrvatske koja ovisi o konkurentnosti gospodarstva, demografskoj vitalnosti zemlje te znanju i vještinama naših građana, osobito mladih.

Treći stup razvoj je ekonomske suverenosti kroz samodostatnost Hrvatske u proizvodnji kvalitetne hrane i čišće energije, pretvaranjem otpada u vrijedan resurs te boljim gospodarenjem našim prirodnim potencijalima uz očuvanje našeg okoliša.

Četvrti stup razvoj je učinkovite, otporne i digitalne Hrvatske koja osigurava uspješan rad javnih službi, kvalitetno upravlja javnim financijama i djelotvorna je u situacijama prirodnih katastrofa.

Peti stup izgradnja je globalno prepoznatljive Hrvatske, koja njeguje kulturne posebnosti i nacionalni identitet, štiti dostojanstvo Domovinskog rata i iskazuje trajnu zahvalnost za obranjenu slobodu hrvatskim braniteljima, sigurna je i međunarodno utjecajna zemlja i privlačna ulaganjima.

Svih pet stupova podloga su rada Hrvatske demokratske zajednice, naših članica i članova na odgovornim izvršnim i drugim dužnostima, u svim dijelovima Hrvatske. Pritom, u viziji razvoja jednaku pozornost pridajemo razvoju urbanih i ruralnih sredina, otocima, brdsko-planinskim područjima, ratom stradalim i potresima razorenim područjima.

Uz prepoznavanje potencijala svake lokalne sredine, ovaj program je okvir i sadrži zajedničke elemente programa Hrvatske demokratske zajednice na svim razinama uoči lokalnih izbora. Na svim će razinama lokalne vlasti naša stranka i svi njezini kandidati iznijeti konkretne aktivnosti, programe i projekte koji će imati potporu s nacionalne razine.

SAD JE BITNO.
ostvariti lokalne prioritete i projekte

1. Snažna i ravnomjerno razvijena Hrvatska

U našoj viziji razvoja uvažavamo specifičnosti i izazove svih krajeva Hrvatske, kao zemlje koja je snažna, ekonomski suverena i koja funkcionira na načelima pravednosti, jednakosti i društvene solidarnosti. Snažna i ravnomjerno razvijena Hrvatska može se graditi jedino u sinergiji sa svim razinama vlasti radi uspostave inovativnijeg, konkurentnijeg i izvozno orijentiranog gospodarstva, kao i osiguravanja kvalitetnijeg standarda života građana.

Ravnomjeran regionalni razvoj ključan je za ostvarenje naše vizije, ali i za gospodarski oporavak i otpornost Hrvatske na nove krize. Fiskalno, razvojno i demografsko jačanje općina, gradova i županija važno je za budućnost Hrvatske. Ključni predvodnici razvoja lokalnih sredina općinski su načelnici, gradonačelnici i župani te svi dužnosnici na lokalnoj i regionalnoj razini koji predano rade za dobrobit svojih općina, gradova i županija i oslonac su lokalnom stanovništvu i gospodarstvu. Preduvjet je za uspjeh svakoga od njih kvalitetno i transparentno planiranje i realizacija razvojnih projekata te sinergija u djelovanju s Vladom. Prioriteti koji osobito pridonose ravnomjernijem razvoju zemlje su razvoj kulturne i sportske infrastrukture te povezanih sadržaja, kao i dostupnost brzog interneta za stanovništvo i gospodarstvo.

Premda su heterogene, lokalne sredine u Hrvatskoj suočavaju se sa sličnim izazovima i potrebama. Otvorenost, dvosmjerna komunikacija i projektna suradnja bit će osnova našeg djelovanja prema općinama, gradovima i županijama radi ostvarenja ciljeva ravnomjernog regionalnog razvoja zemlje. Usto, prepoznajemo velik prostor za odgovornost i iskorak koji treba osigurati kvalitetno vodstvo na lokalnoj razini.

Hrvatska demokratska zajednica predstavit će kandidate koji imaju znanje, iskustvo i sposobnost da, uz potporu hrvatske Vlade, predvode svoje općine, gradove i županije kako bismo iz ove krize izišli jači i otporniji.

2. Oporavak i obnova

Ovu krizu nužno je iskoristiti za razvojni iskorak Hrvatske. U razdoblju pred nama usmjereni smo na otklanjanje svih ranjivosti koje su posljedice COVID-19 krize i koje ćemo pretvoriti u nove prilike, u čemu će nam pomoći više od 24 milijarde eura osiguranih iz europskih izvora. Tim ćemo sredstvima pokrenuti ubrzan gospodarski oporavak i razvoj. Transformirat ćemo gospodarstvo te nastaviti poboljšavati društvenu, investicijsku i poduzetničku klimu.

Okvir za to čine Program Vlade do 2024. godine, a osobito Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, koja je usvojena prije nekoliko mjeseci. Strategija čini ambiciozan strateški okvir koji ima realne i mjerljive rezultate za razvijeniju Hrvatsku.

Pripremili smo i Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji sadržava reforme i investicije pomoću kojih želimo prebroditi krizu i pružiti Hrvatskoj novu razvojnu šansu, uz pomoć bespovratnih europskih sredstava.

Zajedno ćemo osigurati na zakonu utemeljenu brzu i učinkovitu obnovu područja pogođenih potresima na kojima živi četvrtina hrvatskog stanovništva. Jasno je da ćemo na saniranju štete tako golemih razmjera morati raditi godinama i za to osigurati ogromna financijska sredstva. Uz poduzete hitne mjere za sigurnost, zbrinjavanje, smještaj i interventne radove, kao i izrađen kvalitetan zakonski okvir za obnovu te osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije, posvećeni smo pronalasku dodatnih sredstava i potrebne međunarodne financijske pomoći za obnovu, uz pojednostavljivanje procedura za građane.

3. Demografska revitalizacija

Demografska obnova pitanje je broj jedan za dugoročni opstanak hrvatskoga naroda. To je ujedno i generacijska zadaća koja stoji pred našom nacijom s obzirom na iseljavanje i trendove starenja našeg stanovništva, s čime se nosi i cijela Europa. Negativni demografski trendovi, pa i nedostatak radne snage, osobito su prisutni na manje razvijenim i ruralnim područjima.

Vlada će poreznim rasterećenjima, gospodarskom i socijalnom politikom nastaviti stvarati poticajan okvir za stvaranje radnih mjesta, povećanje plaća i poboljšanje životnih uvjeta, što je ključ za ostanak i povratak naših državljana u domovinu.

Zadaća je svih naših lokalnih politika pronalaziti demografske mjere za poboljšanje položaja mladih i obitelji s djecom, unaprjeđivati dostupnost potrebne društvene infrastrukture te povećanja stambenog fonda za ciljane skupine. Vodit ćemo računa o roditeljskim i rodiljnim potporama, te našim mladim obiteljima i dalje olakšavati rješavanje stambenog pitanja.

Uz Projekt razvoja sjevera Hrvatske, pokrenut ćemo i Projekt koji će potaknuti brži razvoj Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i Banovine. Nastavit ćemo provoditi i programe za razvoj otoka i ostalih područja jer nam je cilj ravnomjeran razvoj svih naših krajeva. U tome posebno mjesto ima i potresom pogođena Banovina koja će imati snažnu potporu u svom oporavku, razvoju te izgradnji infrastrukture. Stoga će prema ostvarivanju tog cilja te povećavanju broja naših sugrađana uključenih u tržište rada biti usmjerene sve kratkoročne i dugoročne politike svih razina vlasti.

4. Osnaživanje i održiv razvoj općina, gradova i županija

Štete nastale globalnom krizom moramo što prije otkloniti i Hrvatsku vratiti na put zdravog gospodarskog rasta. Posvetit ćemo se povećanju učinkovitosti svih razina vlasti, a posebice lokalnih, u potpori nositeljima razvoja poduzetništva, boljih uvjeta života, višeg standarda i veće socijalne sigurnosti za sve, osobito za naše starije sugrađane i osobe s invaliditetom koji su posebno ugroženi u ovim okolnostima. To jednako vrijedi za naše velike urbane sredine i za naše male općine, mjesta i sela koja imaju posebnu ulogu u postizanju samodostatnosti Hrvatske na području proizvodnje hrane.

Promoviramo i potičemo politiku očuvanja našeg okoliša, pronalazimo rješenja za kvalitetno gospodarenje otpadom i izgrađujemo kružno gospodarstvo. Potičemo daljnji razvoj naših proizvodnih kapaciteta, svjesni značaja obnovljivih izvora energije i važnosti svog doprinosa u borbi protiv klimatskih promjena. Razvijamo nove industrije, s posebnim naglaskom na kulturni i kreativni sektor.

U razdoblju gospodarskog oporavka presudnu ulogu ima razvoj privatnog sektora i proizvodnje. Pružat ćemo podršku brojnim poduzetnicima, obrtnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji su kralježnica lokalnog gospodarstva, ali i nacionalne ekonomije za veću proizvodnju i konkurentnost. Završetkom pandemije očekujemo nastavak pozitivnih trendova u gospodarstvu i rast zaposlenosti s daljnjim smanjenjem broja nezaposlenih. Nastavit ćemo s mjerama poreznih i administrativnih rasterećenja i s korištenjem europskih sredstava koji će biti pokretač daljnjeg rasta zaposlenosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Brojnim aktivnostima i investicijama, kao i zalaganjem na europskoj razini želimo u ovim pandemijskim okolnostima stvoriti što bolje preduvjete za održavanje turističke sezone.

Nastavit ćemo ulagati u što kvalitetnije obrazovanje za naraštaje mladih koji će Hrvatsku učiniti konkurentnom u europskom i globalnom okruženju. Mladima želimo osigurati da budu pripremljeni za poslove koji im u budućnosti mogu jamčiti siguran i dobro plaćen posao, koji će ih motivirati da ostanu u svojim domovima, razvijaju karijere te zasnivaju obitelji u Hrvatskoj.

5. Uključivo, djelotvorno i transparentno upravljanje

Odgovornost započinje proračunskom odgovornošću, efikasnim i odgovornim upravljanjem lokalnim financijama, kojima treba upravljati prema načelima učinkovitosti i pažnjom dobrog gospodara. Ona se učvršćuje uspostavom kontrolnih mehanizama koji moraju biti prepreka svakom koruptivnom djelovanju.

Uvest ćemo obvezu objave imovinskih kartica za čelnike trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave te načelo transparentnosti u postupke javne nabave i u javne natječaje. Objavljivat će se podaci i informacije o izvršenju proračuna, postupcima javne nabave, tijeku pregovora, predmetnim izmjenama te potpisanim ugovorima. Svrha je toga veća učinkovitost i transparentnost u trošenju javnog novca.

Izgradnja stabilnih institucija podrazumijeva učinkovitu i digitaliziranu javnu upravu koja će jamčiti transparentno i odgovorno upravljanje financijama u korist i u službi građana koji imaju pravo znati i pratiti za što se izdvaja svaka proračunska kuna. Decentralizacijom i povjeravanjem županijama dijela poslova državne uprave smanjili smo broj državnih službenika. Smanjili smo i broj agencija i zavoda, i nastavit ćemo još odlučnije s modernizacijom i digitalizacijom javne uprave. Daljnje promjene ići će u smjeru jačanja funkcionalnog povezivanja jedinica lokalne samouprave kako bi građani na lokalnoj razini imali što kvalitetnije i dostupnije usluge. Unaprijedit ćemo zdravstvenu i socijalnu skrb za sve građane.

Istodobno, stvaranjem uvjeta za brže i učinkovitije pravosuđe i upravu želimo povećati povjerenje građana u njihova predstavnička i izvršna tijela te pridonositi njihovoj pravnoj i socijalnoj sigurnosti. Potrebno je također razvijati društvo političke odgovornosti, a to znači imati predstavnike koji su svjesni odgovornosti koju su preuzeli na temelju povjerenja građana. Nastavit ćemo s postojećim aktivnostima na pojednostavljenju propisa, i dodatno pojačati i ubrzati procese deregulacije kako bismo omogućili lakše i jednostavnije poslovanje.

Njegovat ćemo suradnju sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima, ali i svim drugim društvenim dionicima s kojima dijelimo zajednički cilj izgradnje gospodarski i društveno razvijene Hrvatske. U tom pogledu, razvijat ćemo civilno društvo koje je važno i daje komplementaran doprinos razvoju Hrvatske. Samo otvorenošću prema svima i uključivanjem svakoga, uz brigu o najranjivijima među nama, izgradit ćemo potrebnu razinu društvene kohezije koja može osigurati ostvarivanje naših zajedničkih ciljeva: socijalno sigurnije, gospodarski razvijenije, društveno optimističnije cijele Hrvatske!

A A A