Vijesti
19. 5. 2021.

Očekujemo puno bolju turističku sezonu nego prošle godine - Hrvatska je sigurna destinacija!

Ministrica Nikolina Brnjac: Kontinuirano nam pada broj novozaraženih, a i dobro smo se pripremili. Već krajem 2020. započeli smo s projektom “Stay Safe in Croatia”, do posljednjeg su detalja razrađeni epidemiološki protokoli za prihvat gostiju, turistički djelatnici ne samo da se ubrzano cijepe, nego su i prošli edukaciju o zdravstveno-zaštitnim mjerama, definirane su lokacije na kojima će se strani turisti moći testirati kako bi se što lakše mogli vratiti u svoje zemlje…

S obzirom na sve bolju epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i na visoku razinu pripremljenosti, ove godine očekujemo puno bolju turističku sezonu nego lani - istaknula je ministrica turizma i sporta dr. sc. Nikolina Brnjac koja je u Bruxellesu sudjelovala na sastanku Vijeća Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (resorni ministri država članica EU-a).

Nadolazeća sezona mogla bi biti bolja od prošlogodišnje, a provedbom NPOO-a ojačat ćemo hrvatski turizam!

Hrvatska - sigurna za boravak turista

Podsjetila je da smo već krajem 2020. započeli s projektom “Stay Safe in Croatia”, da su do posljednjeg detalja razrađeni epidemiološki protokoli za prihvat gostiju te da se djelatnici u turističkom sektoru ne samo ubrzano cijepe, nego su i prošli edukaciju o važnosti poštovanja zdravstveno-zaštitnih mjera:

- A sve s ciljem da se pošalje poruka da je Hrvatska sigurna za boravak turista. Definirane su i sve lokacije na kojima će se strani gosti moći testirati kako bi se što lakše mogli vratiti u svoje zemlje.

Uoči turističke sezone potvrđuje se naš slogan „Siguran boravak u Hrvatskoj“!

Prema svim parametrima, očekujemo puno bolju sezonu nego lani. U Hrvatskoj pada broj novozaraženih i trebamo ih i dalje spuštati - zaključila je ministrica Brnjac.

SURADNJA SPORTA & TURIZMA - RAZVOJNI POTENCIJAL ZA OBA SEKTORA

Na sastanku Vijeća EU-a usvojeni su Zaključci o inovacijama u sportu te se raspravljalo i o temi „Sportska diplomacija: promicanje europskih interesa i vrijednosti u svijetu“.

Zaključci postavljaju inovacije kao razvojni čimbenik u različitim dimenzijama sporta - socijalnoj, ekonomskoj i organizacijskoj. Također, očekuje se da će inovacije poticati povećanje sudjelovanja građana u sportu i tjelesnoj aktivnosti te učiniti sportski sektor održivijim i otpornijim.

Moderna tehnologija, digitalni alati & inovacije

- Važnim smatramo iskoristiti mogućnosti koje nude tehnologija, digitalni alati i inovacije u području obrazovanja i stjecanja dodatnih vještina. Na nacionalnoj razini već ostvarujemo široku suradnju sektora sporta s ostalim resorima, što je vidljivo i kroz niz mjera Nacionalnog programa sporta 2019-2026, poput onih koje se odnose na Nacionalni informacijski sustav u sportu - izdvojila je Brnjac.

Dodala je da važnim smatra i poticanje suradnje između sporta i turizma, koja može imati veliki razvojni potencijal za oba sektora.

Sportska diplomacija - alat za promicanje EU vrijednosti

U raspravi o sportskoj diplomaciji naša je ministrica naglasila da je sport oduvijek bio snažan alat za prenošenje pozitivnih poruka:

- Sport može biti važno sredstvo za dijalog, međusobno razumijevanje, prevladavanje nesporazuma te pridonijeti promicanju europskih politika i europskih vrijednosti. Kako bi se maksimalno iskoristile sve te prednosti, razvoj sportske diplomacije izrazito je važno strateški usmjeriti na razini cijele Europske unije.

Govoreći o sljedećim koracima, rekla je da je važno prepoznati i ulogu poznatih sportaša koji mogu promicati EU i sportske vrijednosti poput socijalne integracije, suzbijanja diskriminacije i poticanja veće razine tjelesne aktivnosti u općoj populaciji.

A A A