Vijesti
4. 10. 2021.

Reforma socijalne politike donosi kvalitetnije usluge & transparentniji, učinkovitiji i pravedniji sustav socijalne skrbi

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović: Cjelovita reforma, koju upućujemo u javno savjetovanje i potom u saborsku proceduru, sadrži paket od 7 zakona i ujedno 3 nacionalna plana usmjerena na borbu protiv siromaštva, razvoj socijalnih usluga i izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Ukupna ulaganja u sustav socijalne skrbi iduće će se godine povećati za 362 milijuna kuna, a 2023. za čak 670 milijuna. Pad udomiteljstva pokušat ćemo zaustaviti povećanjem naknada udomiteljima za djecu do 60% i za odrasle do 20%. 

Brojne promjene donijet će Zakon o socijalnoj skrbi koji je stožerni zakon samog sustava, Zakonom o udomiteljstvu riješit će se izazovi čiji intenzitet raste u zadnje vrijeme, a preostalih pet zakonskih prijedloga odnose se na regulirane profesije.

Povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade

Za paket zakona predviđeno je 1.2 milijarde kuna više sredstava u dvogodišnjem razdoblju koje će se alocirati za sustav socijalne skrbi - najavio je Josip Aladrović:

- Za Zakon o socijalnoj skrbi u 2022. osigurana su 362 milijuna kuna, a u 2023. planirana su dvostruko viša ulaganja. Tim zakonom želimo smanjiti rizik od siromaštva, pa će se u 2022. ići na povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade s 800 na 1.000 kuna. Osim toga, predlaže se jedinstvena metodologija za izračun cijena usluga, kao i osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad od prvog dana 2023. godine.

Ujednačavanje usluga u centrima za socijalnu skrb

Usluge se danas pružaju kroz 82 centra za socijalnu skrb - nastavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike:

- S obzirom da je taj fragmentirani sustav pokazao manjkavosti, smatramo da ga treba centralizirati kako bi korisnici imali ujednačeniju uslugu u svim dijelovima Hrvatske. Zakonom o socijalnoj skrbi predlaže se i osnutak Obiteljskog centra kao samostalne ustanove, ali i ustrojavavanje Povjerenstva za pritužbe građana.

15 do 60 posto veće naknade za udomitelje

Predloženim izmjenama Zakona o udomiteljstvu predlažu se veće opskrbnine za korisnike, 15 do 60% veće naknade za udomitelje te fleksibilniji uvjeti za udomitelje kako bi se populariziralo udomiteljstvo - koje se smatra najboljim oblikom institucionalizirane skrbi.

Svi smo svjesni da ne možemo biti zadovoljni funkcioniranjem dijela sustava - napomenuo je Aladrović - pa smo se u zadnjih šest mjeseci posvetili izradi kvalitetnijih rješenja i socijalnih politika:

- Mnoge ranjive skupine, od starijih osoba i djece do svih onih koji se nalaze u sustavu socijalne skrbi, očekuju promjene.

3 NACIONALNA PLANA - STRATEŠKI DOKUMENTI ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Uz 7 zakona, u proceduru ulaze i tri nacionalna plana (Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga, Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom) koji predstavljaju strateške dokumente za razdoblje 2021-2027, u sklopu kojih će se uložiti ukupno 51.3 milijardi kuna.

A A A