Vijesti
21. 3. 2023.

Tomislav Sokol izabran za ključnu osobu EPP-a u novoosnovanom Odboru za zdravstvo Europskog parlamenta (SANT)

Čestitamo našem eurozastupniku! Nakon što je potkraj 2022. imenovan za izvjestitelja Europskog parlamenta o EU digitalnoj zdravstvenoj putovnici - kojom će se revolucionirati pristup zdravstvenim uslugama, a hrvatskim građanima omogućiti lakše i brže liječenje u inozemstvu - stiglo je još jedno veliko priznanje za njegov predani angažman. Sokol, koji je inače i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u novoutemeljenom Odboru za zdravstvo EP-a postao je koordinator Europske pučke stranke (EPP), najjače političke grupacije Starog kontinenta, koja okuplja narodnjačko-demokršćanske stranke desnog centra. Svaka čast!

Doc. dr. sc. Tomislav Sokol tako će u Europskom parlamentu biti ključna osoba EPP-a za temu zdravstva te će biti zadužen za definiranje i jačanje europskih zdravstvenih politika, kao i za praćenje njihove provedbe.

Jednaki pristup zdravstvenim uslugama

Zahvalivši Klubu EPP-a na imenovanju, HDZ-ov eurozastupnik istaknuo je da je njegova zadaća razvijati politike kojima ćemo poboljšati javno zdravstvo u EU-u i unaprijediti kvalitetu života građana:

- U skladu s tim i u SANT-u ću biti osobito posvećen pitanju jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti svih europskih građana, s ciljem smanjenja postojećih nejednakosti između različitih država članica EU-a.

Istraživanje & razvoj novih lijekova

Sokol je napomenuo da će njegov rad biti usmjeren i prema rješavanju pitanja kao što su nestašice lijekova, prevencija bolesti te promicanje prekogranične zdravstvene suradnje:

- U kontekstu nadolazeće revizije propisa EU-a o lijekovima, jedan od mojih glavnih prioriteta bit će stvaranje uvjeta kojima ćemo omogućiti istraživanje i razvoj novih i inovativnih lijekova budući da Europska unija zasad zaostaje u tom području za ostalim velikim silama poput SAD-a.

Ostajem predan poboljšanju zdravstvene skrbi kako na europskoj razini, tako i u Hrvatskoj, te vjerujem da ćemo postići važne ciljeve i pridonijeti zdravlju naših građana - zaključio je.

Maksimalni doprinos

U svom intenzivnom i dugotrajnom radu u području zdravstva, ali i digitalizacije, zastupnik Sokol dao je maksimalni profesionalni doprinos, što su očito prepoznale i njegove koleg(ic)e iz EPP-a.

Europski parlament imenovao je Tomislava Sokola svojim izvjestiteljem za digitalizaciju javnih usluga & e-upravu!

A A A