O nama

1995. godina

Ožujak

Europska unija kršćanskih demokrata (EUCD) donijela je u Bruxellesu odluku (10. ožujka) o primanju HDZ-a u Uniju.

Svibanj

Vojno-redarstvena operacija "Bljesak" (1. i 2. svibnja). U 31 sat oslobođena je zapadna Slavonija, čime je omogućen povratak 45 000 prognanika.

Lipanj

Hrvatska demokratska zajednica primljena u članstvo Europske unije kršćanskih demokrata (29. lipnja).

Srpanj

Dogovor Hrvatske i BiH (22. srpnja) o zajedničkoj obrani.

Kolovoz

Vojno-redarstvena operacija "Oluja" (4. – 7. kolovoza). Oslobođen okupirani dio RH (osim istočne Slavonije). Deblokiran Bihać u BiH.

Listopad

Predsjedništvo HDZ-a (4. listopada) donijelo odluku o ustroju Zaklade hrvatskoga državnog zavjeta. Posebna je zadaća Zaklade pomoći u obrazovanju ljudi na demokratskim i državotvornim načelima hrvatskoga naroda i na zasadama kršćanske civilizacije, organiziranjem predavanja, okruglih stolova i simpozija, podukama stranačkih i državnih dužnosnika u političkom menedžmentu, govorništvu, nastupu i političkoj kulturi te podupirati obrazovanje mladih stipendiranjem nadarenih studenata i organiziranjem predavanja i rasprava na okruglim stolovima o bitnim temama hrvatske stvarnosti.

U Zagrebu je (14. i 15. listopada) u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, u nazočnosti 1 900 izaslanika, održan Treći Opći sabor HDZ-a. Iznesen je podatak da HDZ ima 427897 članova.

Održani izbori za Zastupnički dom Sabora RH (29. listopada). HDZ dobio 42 zastupnička mjesta (45,23%).

A A A