Vijesti
13. 2. 2020.

AGENZIA NOVA: U pregovorima o 7-godišnjem EU proračunu snažno ćemo se boriti za hrvatske nacionalne interese!

Želimo da Višegodišnji financijski okvir uvaži specifičnosti Hrvatske kao najmlađe članice koja je najkraći period imala prigodu koristiti EU fondove - istaknuo je Andrej Plenković, koji je u razgovoru za talijansku novinsku agenciju izdvojio i demografiju i europski put BiH kao fokuse hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Predsjednik HDZ-a i Vlade RH u intervjuu je naglasio da je Višegodišnji financijski okvir politički i gospodarski najvažnija tema našeg predsjedanja EU-om.

- Radit ćemo na postizanju dogovora zajedno s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom, koji je preuzeo pregovore.

Plenković iz Bruxellesa: Učinit ću sve da Hrvatska dobije odgovarajuća kohezijska sredstva!

Različita stajališta o VFO-u

Dodao je da je to jedna od najzahtjevnijih tema u Uniji te da je vidljivo kako postoje osjetne razlike u stajalištima.

- U tom ćemo kontekstu pružiti svu moguću potporu Michelu koji je preuzeo izradu 'pregovaračke kutije', a pritom ćemo se snažno zalagati i da se uvaže specifičnosti Hrvatske kao najmlađe članice koja je najkraći period imala prigodu koristiti europske fondove.

Izrazio je uvjerenje da će se na kraju postići svima prihvatljiv dogovor.

Kohezija nam je iznimno važna jer smo kao najmlađa EU članica ta sredstva koristili puno kraće od ostalih!

Rješavanje pitanja demografije

Izdvojio je demografiju kao jedno od karakterističnih obilježja hrvatskog predsjedanja.

- Osobito shvaćamo odgovornost za taj resor jer polovina država članica EU-a ima slične demografske izazove, kao i Hrvatska. Upravo je demografija na izričit zahtjev Hrvatske uključena u Strateški program EU-a 2019-2024.

Uz brojne mjere koje provodimo u zemlji, pitanje demografije počinje se rješavati i na EU razini - i to zahvaljujući Hrvatskoj!

EU mora biti odgovorna prema susjedstvu

Plenković ističe da je Hrvatska odlučna preuzeti odgovornu ulogu oko nastavka procesa proširenja, jer je to u političkom, gospodarskom i sigurnosnom interesu Hrvatske i cijele EU.

- Posebno se to odnosi na donošenje pozitivne odluke o otvaranju pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, ali i na uspostavu redovitih sastanaka u formatima poput zagrebačkog samita.

Plenković napominje da Europska unija mora biti odgovorna u prvom redu prema svom susjedstvu, ako želi biti globalno utjecajnija.

- Želimo odrediti dinamiku proširenja i budućih odnosa EU-a sa zemljama jugoistoka Europe u sljedećem desetljeću. Nama je posebno važno da napredak ostvari i BiH, u kojoj Hrvatska ima poseban interes zbog hrvatskog naroda koji je ondje konstitutivan i dobrih odnosa koje želimo imati s tom državom.

Učinkovitije upravljanje migracijskim kretanjima

Govoreći o migracijama, najavio je da Hrvatska na dva područja namjerava postići konkretan iskorak - u suradnji s državama jugoistočne Europe i radu na novom Paktu za azil i migracije.

- Cilj nam je razmotriti kako možemo podržati države jugoistočne Europe u provedbi potrebnih mjera za učinkovitije upravljanje migracijskim kretanjima. Želimo vidjeti je li moguć napredak i kada je riječ o zaključivanju i provedbi statusnih sporazuma s državama jugoistočne Europe. To znači da smo posvećeni i što skorijoj provedbi proširenog mandata Europske granične i obalne straže.

Božinović odbacio sve optužbe o nepropisnom ponašanju policije

Ulazak u Schengen

Na kraju intervjua Agenziji Nova, Plenković ukazuje na jedan od prioritetnih hrvatskih ciljeva - ulazak u šengenski prostor.

- Hrvatska je ispunila tehničke uvjete za članstvo, što je prethodna Komisija i potvrdila 22. listopada 2019. godine. Političku odluku nije realno očekivati tijekom našeg predsjedanja Vijećem, ali vodimo brigu o tome da ta odluka u dogledno vrijeme bude na dnevnom redu Vijeća.

A A A